درباره ما

ما در این مجله خبری سعی می کنیم اکثر اخبار مربوط به حوزه دندانپزشکی را پوشش دهیم.
جدای از اخبار این حوزه در تلاش خواهیم بود که شما را با عمل های دندانپزشکی نیز آشنا سازیم.
از طرف دیگر می خواهیم که تجهیزات مناسبی را در فروشگاه های معتبر و نمایندگی های مجاز معرفی کنیم.
امیدواریم هر چند کم، اما بتوانیم به شما کمکی کرده باشیم.
گروه مجله خبری دندانپزشکی نوین آریا

مدیر سایت: علی روشن دل
ویراستار: روشنک مرزی
نویسنده ها: حیدر تامیان
نوشین فرضی
اکبر همتی